Pieseł
Pieseł
Właz w pokoju
Właz w pokoju
Nosz kuhwa!!!
Nosz kuhwa!!!
Rosyjska grupa antyterrorystów w akcji -
Jednak nie przetrwa
Jednak nie przetrwa
Tak niewiele do szczęścia
Tak niewiele do szczęścia
Odrzucone zaloty
Odrzucone zaloty
Zgasił sędzinę
Zgasił sędzinę